تماس با ما

کد امنیتی
  • بانک شهر بانک شهر
  • بانک شهر بانک شهر
  • بانک شهر بانک شهر

وب سایت شرکت سازه های فضائی

• آدرس:

 شرکت سازه های فضائی ایران سفیرا در زمینه ساخت و طراحی سایزه های فلزی مورد استفاده در ساختمانهای و سالنها و سقفهای فلزی فعالیت دارد.